teletechnika, energetyka

Rok założenia 1986

Firma TELMARK powstała w 1986 roku

Średnie zatrudnienie w firmie wynosi około 15 osób, zaś osób współpracujących 10. Posiadamy dużą bazę magazynowo – sprzętową na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Realizujemy zadania z wykorzystaniem posiadanego sprzętu budowlanego:

W wyniku działania firmy włączono do sieci około 15 000 nowych odbiorców

Posiadamy dobrze wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, a jej umiejętności potwierdzają wykonane zadania inwestycyjne uwzględnione w referencjach naszej firmy.

Mamy odpowiedni potencjał ekonomiczny i własny kapitał zakładowy. Z kredytów bankowych korzystamy wyłącznie przy realizacji bardzo dużych przedsięwzięć. Regularnie opłacamy ZUS i wszelkiego rodzaju podatki.